Yonetim

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KORONAVİRÜS SALGINI ÜST KOMİSYONU (KOVÜSTKOM)

Başkan-Prof. Dr. Ali HABERAL (Rektör)

Üye-Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN (Rektör Yardımcısı)

Üye-Dr. Hayri ÖZTÜRK (Genel Sekreter)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KORONAVİRÜS SALGINI DANIŞMA KOMİSYONU (BÜKOVKOM)

Başkan: Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN (Rektör Yardımcısı)

Üyeler:

Prof. Dr. Adnan TORGAY (Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Başhekimi)

Prof. Dr. Rengin ERDAL (Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Derya ALDEMİR (Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Mehmet Ergun ÖKSÜZ (Mediko Sosyal Merkez Müdürü)

Prof. Dr. Ayşe Hande ARSLAN (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Erdem KIRKBEŞOĞLU (Ticari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr. Ender GEDİK (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Filiz KALELİOĞLU (Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı)

Dr. Fazilet Süheyla ŞAHİN (İş Yeri Hekimi)

Ayla ALKIVILCIM (Hukuk Müşaviri)

Giray ŞAHİN (Genel Sekreter Yardımcısı)

Recep ÇETİN (Güvenlik Müdürü)

Özgür OSMANAĞAOĞLU (İş Güvenliği Uzmanı)

Nazife ACER (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Çiğdem KARAKOÇ (Personel Dairesi Başkanlığı )

Mehmet EJDER (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı)

Dilara TAŞ (Kurum Ev İdaresi Birimi)

Atahan ERDALI (Öğrenci Konseyi Başkanı)

BİNA/BİRİM COVID-19 TAKİP EKİBİ

AKADEMİK BİRİMLER

BİRİM

Adı Soyadı

Dahili Telefon

SANTRAL:

246 66 66

E-Posta

Görevi

Diş Hekimliği Fakültesi

Prof. Dr. Ayşe GÜLŞAHI

Dekan Yardımcısı

2063

203 00 25

agulsahi@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

Esra AYDENİZ

Fakülte Sekreteri

2063

203 00 25

eaydeniz@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Eczacılık Fakültesi

Prof. Dr. F. Nevin ÇELEBİ

Dekan Yardımcısı

1534

fncelebi@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

Prof. Dr. Cihat ŞAFAK

Dekan Yardımcısı

1534

csafak@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Filiz OĞUZ

Fakülte Sekreteri

6906

6907

oguzf@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Filiz KALELİOĞLU

Dekan Yardımcısı

6619

filizk@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

Doç. Dr. Miraç ÇETİN

Dekan Yardımcısı

1081

mcetin@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Serdar SOY

Fakülte Sekreteri

6803

ssoy@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Özlem DARCANSOY İŞERİ

Dekan Yardımcısı

6804

odiseri@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Defne TUTAN

Dekan Yardımcısı

6806

defne@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Sümer BİRBEN

Fakülte Sekreteri

6809

sumer@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Can Mehmet HERSEK

Dekan Yardımcısı

6637

hersek@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

Nida AYDIN

Fakülte Sekreteri

6816

naydin@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Z. İpek YÜCER

Dekan Yardımcısı

1779

yucer@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

Doç. Dr. M. Emin AKGÜL

Dekan Yardımcısı

6640

meakgul@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Gamze OSKAY

Fakülte Sekreteri

6640

6641

goskay@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU

Dekan Yardımcısı

2159

gurayk@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

Nilgün GEBEŞ

Fakülte Sekreteri

6819

nilgun@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

İletişim Fakültesi

Doç. Dr. F. Senem GÜNGÖR

Dekan Yardımcısı

2082

sakkaya@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

Rabia AKSAKAL

Fakülte Sekreteri

6822

rabia@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Yusuf Tansel İÇ

Dekan Yardımcısı

6658

6659

yustanic@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

Doç. Dr. Derya YILMAZ

Dekan Yardımcısı

1303

6658

derya@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Mehtap AYDEMİR

Fakülte Sekreteri

6658

1391

aydemir@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Şahin KAVUNCUBAŞI

Dekan Yardımcısı

6669

sahin@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

Prof. Dr. H. Baran YOSMAOĞLU

Dekan Yardımcısı

6673

hayribaran@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Merve BİLGİN

Fakülte Sekreteri

6825

mervebilgin@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Derya ALDEMİR

Dekan Yardımcısı

212 90 65 /2226

6679

aldemird@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

Mine ALTINÇEKİÇ

Fakülte Sekreteri

212 90 65

mine@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Semra SIR

Sekreter

6679

msemra@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Ticari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Serpil CULA

Dekan Yardımcısı

6828

scula@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

Doç. Dr. Erdem KIRKBEŞOĞLU

Dekan Yardımcısı

1724

erdemk@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Burcu YILMAZ

Fakülte Sekreteri

6833

kburcu@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Devlet Konservatuvarı

Prof. Mahmut Kamerhan TURAN

Müdür Yardımcısı

3019

kturan@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

Doç. Ayşe Gülüm ÖTENEL

Müdür Yardımcısı

3020

gsurmen@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Nalan ACER

Konservatuvar Sekreteri

6703

nacer@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Şeyda ÖKDEM

Müdür Yardımcısı

6716

okdems@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Öğr. Gör. H. Tolga ÇAĞATAY

Meslek Yüksekokulu Sekreteri

6715

tcagatay@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Şükran ÖKTEM

Müdür Yardımcısı

1017

sukran@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

Ör. Gör. Selçuk TEMEL

Müdür Yardımcısı

1017

stemel@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Nilgün IŞIK

Sekreter

1006

6717

nilguni@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Arif KOÇOĞLU

Müdür Yardımcısı

1222

arif@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

Sema NAZLI

Meslek Yüksekokulu Sekreteri

1082

6722

snazli@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Kahramankazan Meslek Yüksekokulu

İbrahim DAYLIK

Müdür Yardımcı

814 19 19 /111

idaylik@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

Gözde KUBAT

Müdür Yardımcı

814 19 19 /112

gozer@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Nesrin TELLİOĞLU

Meslek Yüksekokulu Sekreteri

814 19 19 /119

zntellioglu@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu

Nida BİRGÜL

Müdür Yardımcısı

502 06 99

nbirgul@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

Aynur YÜCE

Sekreter

502 06 99

aynuryuce@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Yabancı Diller Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Meral KIZRAK

Müdür Yardımcısı

1345

mkizrak@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

Öğr. Gör. Mustafa BULUT

İngilizce Hazırlık Birimi Başkanı

1457

bulutm@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

Elif ŞAHİN

Yüksekokul Sekreteri

6723

esahin@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 

BİNA/BİRİM COVID-19 TAKİP EKİBİ

İDARİ BİRİMLER

BİRİM

Adı Soyadı

Dahili Telefon

E-Posta

Görevi

 

SANTRAL:
246 66 66

 

Rektörlük

Giray ŞAHİN

Genel Sekreter Yardımcısı

6613

6612

girays@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Satı AKTAŞOĞLU

Yönetici Sekreteri

6613

6612

sati@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 

BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi

Ali İhsan ÜNLÜ

Genel Müdür

1265

a.ihsan.unlu@gmail.com

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Arzu GÖZER

Laboratuvar Sorumlusu

1275

arzuyurtcu@gmail.com

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi

Fidan Didem ŞİŞMAN

Müdür Yardımcısı

6846

1651

fdsisman@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Özge PİLEVNE

Sekreter

6846

ozgepilevne@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Thermopolium Gastronomi Akademisi (TGA)

Ebru VURAL

Müdür

6838

mevural@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Seçil BÖLÜK

Sekreter

6839

sboluk@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BÜGEV)

Aytül BAKKALOĞLU

Yönetici

1231

aytulb@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Leyle DOĞANKOLLU

Sekreter

1231

ldogankollu@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Mehmet ALTUN

Daire Başkanı

6898

altun@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Mehmet EJDER

EBYS Sistem Sorumlusu

6859

ejder@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Nermin GÜL

Daire Başkanı

3035

nerming@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Şebnem PANAYIR

Daire Başkan Yardımcısı

3034

sbaygin@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Prof. Dr. Senem GENÇTÜRK HIZAL

Daire Başkanı

6755

gencturk@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Nazife ACER

Müdür

6757

acer@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Personel Daire Başkanlığı

Nilgün HAMAMCIOĞLU

Daire Başkanı

6742

nilgunh@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Çiğdem KARAKOÇ

Şef

6743

ckarakoc@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İlknur ÖZEN

Daire Başkanı

6769

iozen@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Beknur GÖZÜTOK

Spor Hizmetleri Müdürü

1229

bekonur@hotmail.com

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Yurt Müdürlüğü

Şükrü YETİŞİR

Müdür

6772

6771

syetisir@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Kader BİLCAN

Müdür Yardımcısı

6771

kbilcan@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Deniz AKYAŞAR

Şef

6902

denizb@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

 

İlkgül KARACA EYLENCEOĞLU

Memur

6900

ikaraca@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Özlem ÇALIŞKAN

Daire Başkanı

6751

6753

ozlemc@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Zeynep Zerrin AKMERMER

1116

zerrinakmermer@gmail.com

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 
 

Satın Alma Müdürlüğü

Rıza GÜRDAL

Müdür

6865

rgurdal@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Murat ASILİSKENDER

Müdür Yardımcısı

6871

masiliskender@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Ayniyat Saymanlığı

Beyla ERKAN

Şef

6880

berkan@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Çetin BAL

Depo Sorumlusu

6885

cbal@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Güvenlik Müdürlüğü

Recep ÇETİN

Müdür

6777

rcetin@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Ozan ŞAHİN

Şef

6778

guvenlik@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Servis Hizmetleri

Bülent KAYA

Sorumlu

6860

ulasimamirligi@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Ali AZGIN

Amir Yardımcısı

6861

ulasimamirligi@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Teknik Servis

Ali MELİKOĞLU

Sorumlu

6852

melikoglu1@hotmail.com

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Sertan YÜKSEL

Şef

1400

sertanyuksel@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Çamaşırhane

Ertan BİLİR

Ekip Şefi

1295

bilirertan08@gmail.com

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Gülseren Daşdelen

Şef

6855

mdasdelen@baskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 

Kurum Ev İdaresi

Dilara TAŞ

Sorumlu

6864

ttubluk@baskent.edu.tr

BİNA Covid-19 Takip Sorumlusu

 

İbrahim MUTLU

Amir Yardımcısı

1202

imutlu@naskent.edu.tr

Birim Covid-19 Takip Sorumlusu

 

 

Görev Tanımları_Bina-Birim Covid-19 Takip Ekibi